Ik snap het
Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt Lees meer.

Wat jij bij ons kunt doen

Aanmeldingen en acuut

Aanvragen voor begeleiding en behandeling komen binnen bij ons Aanmeldteam. Onze collega’s daar voeren vooroverleg en denken inhoudelijk mee over de aanmelding met verwijzers, kinderen/jongeren en (pleeg)ouders. Ook begint hier de screening en beoordeling van de aanmelding en starten we een dossier. Dit allemaal om het kind/de jongere en het gezin te kunnen plaatsen bij het juiste behandelteam.

Soms is de nood zo hoog, dat er direct hulp nodig is. Bijvoorbeeld omdat de veiligheid in gevaar is van het kind / de jongere of de mensen om ze heen. In een dergelijke acute situatie heeft het kind of de jongere direct hulp nodig. Soms kan dat met ambulante hulp, soms betekent dit een verblijf op een van onze locaties. Levvel heeft hiervoor crisisopvang: een veilige en kortdurende plek waarin de tijd wordt genomen om passende zorg te organiseren.

Naar de vacatures

Intensieve hulp en klinieken

Voor de behandeling van verschillende complexe psychische problemen, kunnen kinderen en jongeren terecht in één van onze klinieken (jeugdGGZ). Ze kunnen daar terecht voor intensieve zorg, ofwel in de dagbehandeling ofwel klinische behandeling.

Tevens heeft Levvel diverse kleinschalige woonvoorzieningen. In deze groepen werken we 24x7 met een klein team in een woonvorm voor maximaal 4 jongeren. Deze jongeren worden begeleid door een team van veerkrachtige professionals die onder begeleiding van een staan. Belangrijke accenten in de begeleiding zijn: volhouden, verdragen & aansluiten. 
JeugdzorgPlus biedt Levvel in kleinschalige groepen, waar maximaal 6 jongeren in een huiselijke setting in een woonwijk verblijven.

Naar de vacatures

Pleegzorg

Pleegzorg
Soms kan een kind (tijdelijk) niet thuis wonen. Pleegzorg is in die gevallen altijd de eerste keuze van opvang, zodat het kind in een gezin kan opgroeien. Aansluitend op de situatie, behoeften en wensen van het kind, zijn er verschillende vormen van pleegzorg. Onze pleegzorgwerkers begeleiden de pleegouders bij de zorg en opvoeding van het pleegkind, in het contact met de ouders en voeren persoonlijke gesprekken met het pleegkind.

Pleegzorg kent ook een aantal specialistische teams:

MTP 3-6 voor kinderen in de leeftijd van 3-6 jaar met gedragsproblemen die al in veel pleeggezinnen of op andere plekken hebben gewoond. De behandelaars en pleegouders vormen het behandelteam en bieden samen een effectieve behandeling. Zo kan met een gedragsgerichte aanpak veel positieve stimulans en consequente zorg geboden worden om deze kinderen weer een reële kans te bieden om op te groeien in een gezinssituatie.

Bij Therapeutische pleegzorg bij complexe pleegzorgzaken (veelal opvoedingsvarianten) is het mogelijk gebruik te maken van een multidisciplinaire aanpak. Hierbij worden diagnostiek en een intensief behandeltraject ingezet. De pleegzorgwerker voert deze uit samen met onder andere een kinderpsychiater, een basispsycholoog en een systeemtherapeut. Dit multidisciplinaire team kan ook bij lopende pleegzorgzaken geconsulteerd worden en afhankelijk van wat nodig is diagnostiek en behandeling uitvoeren.

Naar de vacatures

Gezinshuizen

Levvel heeft verschillende gezinshuizen die afhankelijk van de problemen van de jeugdigen, plaats bieden aan 2 tot 4 kinderen. Per huis geven een gezinshuisouder, vervangend gezinshuisouder, maatschappelijk werker en een gedragswetenschapper (het zogeheten ‘sterke team’) vorm aan de opvoeding van en zorg voor de kinderen tot ze groot zijn. Gezinshuisouders zijn in dienst van Levvel en gaan vanuit die hoedanigheid een langdurige relatie aan met het kind. In de praktijk komen kinderen vanaf 8 jaar voor gezinshuizen in aanmerking.

Naar de vacatures

Gebiedsgericht werken

Dichtbij de jongeren

Om zo dicht mogelijk bij  de jeugdigen en hun (pleeg)ouders en in hun eigen omgeving de best passende hulp te kunnen bieden, organiseren we onze (hoog)specialistische hulp steeds meer gebiedsgericht. In zogeheten gebiedsteams werken diverse soorten hulpverleners samen in één team. Ze hebben expertise in psychische en psychiatrische problemen, jeugd- en opvoedhulp en jeugdhulp bij licht verstandelijke beperking. Dit om zoveel mogelijk maatwerk te kunnen bieden, beter aan te sluiten bij de context van gezinnen en dichter bij verwijzers te zijn. 

Lees hier meer over gebiedsgericht werken. 

Naar de vacatures

Bedrijfsvoering, kennis en kwaliteit

Bedrijfsvoering
Om onze (hoog)specialistische hulp te kunnen bieden aan onze kinderen, jongeren en hun ouders of opvoeders, is de bedrijfsvoering een cruciaal onderdeel. Naast het bieden van begeleiding en behandeling,  dienen ook veel andere zaken geregeld te worden. Denk aan: cliënt- en zorgadministratie, financiën, P&O, facilitaire zaken, secretariaten en ICT.

Kennis, innovatie en onderzoek
Levvel blijft de zorg verbeteren en innoveren om de meest effectieve begeleiding en behandeling te kunnen bieden. Daarvoor hebben we onze afdeling Kennis, innovatie en onderzoek. TOP GGZ afdelingen hebben het doel de kwaliteit van zorg te verbeteren door gebruik te maken van wetenschappelijk, ervarings- en praktijkonderzoek. We proberen met data-gedreven onderzoek meer kennis en inzicht te krijgen over de zorg die gezinnen nodig hebben. De ambitie om nieuwe behandelingen te onderzoeken, innovatieve methoden toe te passen, in- en extern te consulteren en deskundigheid te bevorderen staat hierbij centraal.

Levvel heeft een kwaliteitsteam, een opleidingsbureau voor P en KP opleidingen, Levvel Learn (trainingen en workshops voor onze medewerkers), het ervaringskennisteam, kennisnetwerken en de academische werkplaats kinder -en jeugdpsychiatrie.

Meer over TOPGGz

Naar de vacatures
Powered by Emply